Reach out for the crowd.

Where to find your audience?

Waar zit klant 'X'?

Als je niet weet waar je klanten zitten, wat moet je dan?
Als je niet weet wat je klanten verlangen, wat doe je dan?

Er zijn technieken om er achter te komen wààr de juiste klanten te vinden zijn en wàt potentiële klanten verlangen:
Het is hét specialisme van Marketeam!

Marketeam Toolbox®

Klanten vinden, krijgen én behouden.

Een 'ABC-tje' zegt u? Was het maar zo eenvoudig. Veel factoren kunnen promotionele- en verkoop-activiteiten beïnvloeden.
Schieten met een kanon op een mug is uiteraard een optie als u een ongelimiteerd budget heeft..

Wilt u DOELGERICHT te werk gaan dan is er de Marketeam Toolbox. Een gereedschapskist boordevol praktische middelen die elkaar versterken en schaalbaar zijn gedurende een campagne-traject.

Marketing Strategie

Wat is uw plan? En is dat (nog) maakbaar?

  • Welke spelers zijn er actief, van welk kaliber en welke kwaliteit?
  • Bent u een nieuwkomer? Bent u snel en wendbaar?
  • Zijn er nieuwe toetreders, wijziging in wetgeving, onvoorspelbare factoren?
  • Speelt u in op een trend en bent u vroeg of laat?
  • Wat wilt u bereiken, op welke termijn? WIE wilt u bereiken, en waarom?
  • Hoe snel wilt u resultaat? Wilt u, en kunt u, het over een andere boeg gooien?
  • Wat is uw (financiële) uithoudingsvermogen?
  • Is uw team op orde en 'committed', zowel in- als extern?
  • Zijn uw klanten uw ambassadeurs?
  • Kortom, wat zijn de kansen, bedreigingen en de risico's…

Better safe than sorry
Vele soortgelijke directe en indirecte vragen stelt Marketeam dagelijks aan haar klanten. Omdat een succesvolle strategie maken gelijktijdig terug- en vooruitkijken vereist. Een strategie moet zorgvuldig onderbouwd worden, gebaseerd op research van statistieken en analyse. Ver vooruit kijken gaat beter als je weet wààr je naar kijkt.

Gestructureerde aanpak
Uw strategie en marketing-communicatie plan vormen de blauwdruk voor alle investeringen in promotie en (re-)presentatie. En uw marsroute voor alle verkoopactiviteiten is daaraan onlosmakelijk gekoppeld. Als u het -naar verloop van tijd- plots over een andere boeg moet gooien kan dat een kostbaar uitstapje worden! Laat staan dat de geloofwaardigheid van uw onderneming in het geding komt.

Sales Strategie

En hoe zetten we dat in de markt?
Hoe maak je een marketingstrategie levend in de praktijk? Uitsluitend door perfect georganiseerde sales-activiteiten!Verkopen volgens een vooropgezet plan maakt inzichtelijk welke activiteiten gaan bijdragen aan succes. Ook hier zijn er weer meerdere sporen: er is soft-sales en hard-selling, er zijn informatie-, service- en onderhoudsactiviteiten. Een degelijk plan maakt zaken overzichtelijk qua tijd en kosten. En geeft een prognose van opbrengsten.

De juiste bemanning
Hebben we de juiste mensen -mét de juiste bagage- aan boord? Zijn ze getraind? Weten ze wat er van hen wordt verwacht? Kennen ze de ins-and-outs van het product of de dienst? En vooral: worden ze ondersteund door de juiste media en perfecte middelen?

Verkopen met stijl
Marketeam vertaalt de marketing strategie naar sales-activiteiten. 'Timing is everything' in succesvolle verkoop. Allereerst bepalen we gezamenlijk de prioriteiten. Vervolgens kijken we naar de 'doelen': wie zit waar? (segmentatie), wie benaderen we met wàt? (diversificatie) en wie benaderen we op welke wijze? (differentiatie).

Wat is het tempo. Wat is onze belofte en onze stijl. Een goede sales-strategie bevat zowel zachte als harde componenten.

Online-Offline Integratie

Complexe media-matrix
Het huis-aan-huis blad is nagenoeg ter ziele. Het glossy magazine eveneens. De dolle-dwaze-dagen overleven nog ternauwernood. Het verkopen 'voor de volle mep' is vandaag de dag een ware kunst. Het middelen- en media-landschap is onoverzichtelijk. Inzet van digitale technieken voor verkoop is inmiddels hogere wiskunde, zelfs voor verkoopspecialisten. Niet verwonderlijk dat er ook veel mis gaat in verkoopland.

Er kan veel mis gaan
We zien in de dagelijkse praktijk veel schrijnende voorbeelden.
Die enorme verliesposten veroorzaken. Aan de uitspraak 'niet geschoten is altijd mis' hebben we een bloedhekel bij Marketeam. We wéten liever wààr we op schieten, met wàt en wannéér. Daarvoor is er ook gereedschap: datamarketing. De heilige graal van deze tijd.

Verkopen is topsport

Het is maar een spel?
Doorgewinterde verkopers zien het verkopen als een game. Écht goede verkopers zijn schaars, die ervaring hebben we allemaal.

1. Wat maakt een goede verkoper? (verkooptechniek)
2. Wat maakt een verkoper geloofwaardig? (specifieke kennis)

De juiste persoon op de juiste plaats
Een autoverkoper zal zich doodongelukkig voelen als hij een MRI-scanner moet verkopen aan een Academisch Ziekenhuis. Een verkoper van keukenapparatuur voelt zich ongemakkelijk als verkoper bij een tuincentrum.

Marketeam weet 'hoe de hazen lopen', Het spel van verkopen zit ons in het bloed. Ervaring, creativiteit, overtuigingskracht, empathie, inlevingsvermogen en goed luisteren doen de rest.

Terzijde: account management is overigens geen verkopen: het is klantbeheer, waar verkoop uit kan ontstaan.

De kracht van duidelijkheid!

365 dagen per jaar uitverkoop?
- - Als je ongeloofwaardig bent verkoop je niks - - Imago komt te voet en vertrekt te paard - - Je bent zo goed als je laatste opdracht - - Klantcontact is King - - …
Zovele herkenbare uitspraken. Zovele uitdagingen om het beter te doen. Het begint met keuzes maken. En duidelijk zijn.

Een sterk merk
Een sterk merk heeft een sterke propositie. En draagt die ten volle, over àlle geledingen uit. Bij voortduur (!). Dat is een hele opgave en vereist een consistente wijze van werken, op basis van een doordachte aanpak.

Er zijn talloze bedrijven die dit nauwelijks voor elkaar krijgen. Grillige markt, wisselingen in de bezetting, hoog- en laagconjunctuur. Gebrek aan visie en 'thought-leadership', om maar eens een trendy term te gebruiken.

Database Marketing

Meten is weten. Als je weet wat je meet.
Marketeam maakt uw sales-activiteiten en -omgeving concreet. Tastbaar en meetbaar werkt vele malen beter en sneller!
Want meten is écht weten. Varen zonder kompas is levensgevaarlijk voor een onderneming. Op koers blijven betekent alert blijven en dus is boord-apparatuur essentieel.

Marketeam Dashboard
Marketeam maakt gebruik van een sales-'dashboard' waarop u dagelijks ziet wat de status en resultaten zijn. Zo kunt u tijdig bijsturen. Dat spaart tijd en geld. Én als bonus: het motiveert uw medewerkers: die zien direct resultaat van hun inspanningen.